Sailing in Marsamxett (2018)
Sailing in Marsamxett (2018)

Sailing in Marsamxett (2018)

Regular price €1.350,00 Sale

Sailing in Marsamxett (2018)

Vania Goshe

Oils on Canvas

100 x 50 cm Stretched