Marsamxett Skyline (2018)

Marsamxett Skyline (2018)

Regular price €600,00 Sale

Marsamxett Skyline (2018)

Christopher Saliba

Acrylic on Canvas

60 x 50 cm Stretched